top of page
Energieffektivitet

Normalt brukar man räkna med att 35% av värmen som läcker ur ett hus gör det genom fönstren. Fönster är olika energieffektiva, nya energieffektiva glas sparar energi. Faktorer som påverkar ett fönsters energieffektivitet är bland annat hur många glas som finns i bågen och hur tjocka glasen är.

Hur energieffektivt ett fönster är mäts i U-värde, desto lägre U-värde desto bättre isolerar fönstret.

Vanligtvis räknar man med att äldre fönster har ett U-värde mellan 2,8 och 3,0. Väljer du att ersätta det inre glaset med ett energiglas så når du ner mot 1,3. Tänk också på att om du har ett lite äldre hus, så har du säkerligen lite äldre ”levande” glas i det yttre glaset i dina fönster. Sätter du dit nya fönster så får du normalt inte den effekten längre. Renoverar du så får du den levande känslan kvar samtidigt som du kan energieffektivisera!

irene-davila-45777-unsplash.jpg
Miljöpåverkan

Vår nuvarande konsumtion påverkar miljön, och vissa inköp kan kännas mindre nödvändiga, så som att kassera fullt fungerande fönster för att ersätta dessa med nya. Vi arbetar för att du ska ha ett alternativ, när dina fönster börjar bli slitna av vädrets påverkan och i många fall ett lite bristande underhåll.

I vår verksamhet så tänker vi på att renovera dina fönster på ett så miljöanpassat sätt det är möjligt och vi använder beprövade metoder. Vi källsorterar glas, metall, trärester och färg i olika kärl. Använder material som är skonsamma för miljön och ger bäst kvalitativa slutresultat.

MILJÖTÄNK
bottom of page